Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Τασιώνας Αντώνιος
Αντιπρόεδρος:
Γιαννούλη Λένα
Γενικός Γραμματέας:
Νίκου Κωνσταντίνος
Ειδικός Γραμματέας:
Μπιτέρνας Κωνσταντίνος
Ταμίας:
Ζολώτας Σπύρος
Έφορος Παράδοσης:
Αντιφάκου-Ντίντου Αικατερίνη
Έφορος Υλικού:
Ζολώτα Αναστασία
Έφορος Χορευτικού:
Τόσιος Νικόλαος
Έφορος Εκδρομών:
Μπαντής Χρήστος